Contents

hide
<<previous   next>>

Bug 974 :

Status: Obsolete

geopsy

General information

--FATAL ERROR-

Segmentation fault Signal

2010-04-12 13:38:41.766

main,layerPainter1,layerPainter2

Current thread: main thread

QtbCoreApplicationPrivate::backTrace()
QtbCoreApplicationPrivate::bugInfo(QtbMessage::Severity, QString const&)
QtbCoreApplicationPrivate::reportBugNow(QtbMessage::Severity, char const*)
QtbCoreApplicationPrivate::osSignal(int)
[0xb76f7420]
QtbSignalLayer::xml_setProperty(int, QHash const&, QtbStringSection&, QtbXMLContext*)
QtbXMLParser::closeContext()
QtbXMLParser::parse(QtbXMLClass*)
QtbXMLClass::restore(QChar const*&, int&, QtbXMLStream*, QtbXMLContext*)
QtbXMLHeader::xml_restoreString(QString, QtbXMLContext*)
QtbXMLScifigs::restoreString(QString, QtbXMLClass*, QFlags)
QtbGraphicWindow::QtbGraphicWindow(QWidget*)
QtbGeopsyMainWindow::newGraphicWindow(QtbSubSignalPool const&)
QtbGeopsyMainWindow::showLoadedSignals(QtbSubSignalPool const&)
QtbGeopsy::load(QStringList, QtbSignalFile::Format, bool)
QtbGeopsyMainWindow::load()
QtbGeopsyMainWindow::qt_metacall(QMetaObject::Call, int, void**)
QMetaObject::activate(QObject*, int, int, void**)
QMetaObject::activate(QObject*, QMetaObject const*, int, int, void**)
QAction::triggered(bool)
QAction::activate(QAction::ActionEvent)
/home/grendel/Programmi/qtsdk-2009.03/qt/lib/libQtGui.so.4
/home/grendel/Programmi/qtsdk-2009.03/qt/lib/libQtGui.so.4
QMenu::mouseReleaseEvent(QMouseEvent*)
QWidget::event(QEvent*)
QMenu::event(QEvent*)
QApplicationPrivate::notify_helper(QObject*, QEvent*)
QApplication::notify(QObject*, QEvent*)
QCoreApplication::notifyInternal(QObject*, QEvent*)
QApplicationPrivate::sendMouseEvent(QWidget*, QMouseEvent*, QWidget*, QWidget*, QWidget**, QPointer&)
/home/grendel/Programmi/qtsdk-2009.03/qt/lib/libQtGui.so.4
QApplication::x11ProcessEvent(_XEvent*)
/home/grendel/Programmi/qtsdk-2009.03/qt/lib/libQtGui.so.4

/usr/lib/libglib-2.0.so.0

QEventDispatcherGlib::processEvents(QFlags)
/home/grendel/Programmi/qtsdk-2009.03/qt/lib/libQtGui.so.4
QEventLoop::processEvents(QFlags)
QEventLoop::exec(QFlags)
QCoreApplication::exec()
QApplication::exec()
modeGui(int, char**)


QDialog::minimumSizeHint() const

---- thread main
---- thread layerPainter1
---- thread layerPainter2

Developer comments (common to all duplicates if any)

Still no comments.

Systems and versions

Linux
 Qt         4.5.2
 qtbtools      1.18.0-snapshot-20090617 from geopsypack-2.1.0-snapshot-20090617	(built on 200906172146)
 geopsycore     3.3.0-snapshot-20090617 from geopsypack-2.1.0-snapshot-20090617	(built on 200906172146)
 qtbguitools     1.10.0-snapshot-20090617 from geopsypack-2.1.0-snapshot-20090617	(built on 200906172146)
 scifigs       2.3.0-snapshot-20090617 from geopsypack-2.1.0-snapshot-20090617	(built on 200906172146)
 geopsygui      2.8.0-snapshot-20090617 from geopsypack-2.1.0-snapshot-20090617	(built on 200906172146)
 geopsy       2.7.0-snapshot-20090617 from geopsypack-2.1.0-snapshot-20090617	(built on 200906172146)
 dinvercore     0.9.0-snapshot-20090617 from geopsypack-2.1.0-snapshot-20090617	(built on 200906172146)
 qtbwave       0.8.0-snapshot-20090617 from geopsypack-2.1.0-snapshot-20090617	(built on 200906172146)
 dinverdccore    1.5.0-snapshot-20090617 from geopsypack-2.1.0-snapshot-20090617	(built on 200906172146)
 qtbwavegui     0.6.0-snapshot-20090617 from geopsypack-2.1.0-snapshot-20090617	(built on 200906172146)
 geopsyarray     2.2.0-snapshot-20090617 from geopsypack-2.1.0-snapshot-20090617	(built on 200906172146)
 geopsyhv      2.6.0-snapshot-20090617 from geopsypack-2.1.0-snapshot-20090617	(built on 200906172146)
 structureratios   0.5.0-snapshot-20090617 from geopsypack-2.1.0-snapshot-20090617	(built on 200906172146)

User reports and comments

97413562010-04-12 13:38:46